Radujcie  się  zawsze  w  Panu;  jeszcze  raz  powtarzam:  radujcie  się!  Pan  jest  blisko!  Flp 4:4-5

chor

Strona Dziecięcej i Młodzieżowej Scholi przy parafii
św. Antoniego z Padwy i Stanisława Kostki


fgd Młodzieżowy Chór
"Deo et Ecclesiae"